Viktig informasjon - Corona

Sørlie Torget Fysioterapi & Osteopati er stengt frem til og med fredag 13.april

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet. 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av fysioterapipraksis.

24.03.2020 18.00