Neurac

Neurac metoden er en behandlingsform som består av behandlingsøvelser i Redcord slynger. Målet med behandlingen er å gjenopprette et smertefritt bevegelsesmønster og en forbedret funksjon. Neurac- behandling fokuserer på årsaken bak problemene – ikke bare symptomene.

Individuell undersøkelse med kartlegging av funksjon og muskelsamspill. Tester gjennomføres ved hjelp av Redcord slynger.

Behandling med øvelser i slynger for å aktivere og styrke svekket muskulatur basert på funn i undersøkelsen.

Behandlingen er smertefri.Utarbeidelse av et individuelt øvelsesprogram for å opprettholde og forbedre den oppnådde behandlingseffekten.

Oppfølgende behandlinger og treningsveiledning for å oppnå langvarig bedring.

Egentrening bør fortsette også etter at man har blitt kvitt plagene for å forhindre tilbakefall.