Behandling

Osteopatens hovedfokus er å finne og behandle årsaken til plagene, og ikke bare symptomene. Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi, patologi og biomekanikk. Vi har en trygg og skånsom tilnærming, og bruker et bredt spekter av manuelle teknikker.

Bruk av triggerpunktsakupunktur er et kompliment til behandlingen, og brukes til å nedsette spenninger og smerter i muskler.

Hvis man står i fare for eller er sykemeldt kan vi utføre en arbeidsplassvurdering på din arbeidsplass, for å tilrettelegge arbeidsplassen på best mulig måte for deg. Les mer.

Osteopati på 2 minutter